Dodatni sadržaj

Više sadržaja iz računarstva i informatike I možete naći na sledećoj adresi:

Računarstvo i informatika

Da se podsetimo foldera i Windows Explorer-a.

windowsexplorer

Advertisements

Rad u različitim verzijama Office-a

Problemi prilikom prelaska sa verzije 2003 u 2007 (ili 2010 ) i obrnuto! Microsoft je kreirao stranice na kojima možemo da napravimo  paralelu komandi iz programa paket za Office-a za verziju 2003 sa verzijom 2007 ili 2010.

Linkovi za pomoć ko ima verziju 2007: Vodič za WordVodič za Excel

Stranica za pomoć ko ima verziju 2010 sa svim Office programima je na ovom linku.

Računarstvo i informatika

Cilj nastavnog predmeta Računarstvo i informatika  je sticanje osnovne računarske pismenosti i osposobljavanje učenika za korišćenje računara u daljem školovanju i budućem radu.

Zadaci nastave Računarstva i informatike su:

–          upoznavanje učenika sa unutrašnjom organizacijom računarskih sistema;

–          upoznavanje i osposobljavanje učenika za korišćenje operativnih sistema;

–          upoznavanje i osposobljavanje učenika za korišćenje programa za obradu teksta;

–          upoznavanje i osposobljavanje učenika za korišćenje multimedijalnih aplikacija;

–          sticanje slike kod učenika o mogućnostima primene računarskih sistema.